Belki – för rening av processvätskor

Belki konstruerar och tillverkar utrustning för separering och filtrering av vätskor. Utrustningen kan installeras fristående, integreras eller som centralsystem för betjäning av många maskiner eller maskingrupper.

Basprodukter kombinerat med Belki:s kunnande ger unika möjligheter att skapa kundanpassade reningslösningar för processvätskor.

Huvudapplikationen är rening av skärvätskor, bearbetningsoljor samt tvättvätskor.

Pappersbandfilter

Ett djupbäddbandfilter är ett allsidigt och pålitlig filter för filtrering av vätskor. BELKI bandfilter kan användas för många processvätskor, exempelvis slipvätskor, skärvätskor och tvättvätskor.

Fördelar:

Optimalt utnyttjande av filtermedia
Effektiv filtrering även vid fullt kapacitetsutnyttjande
Övervakning av bandets matningsintervall. Detta säkerställer kontroll av filterkaka och torktid
Enkelt att byta pappersrullen
Tillverkad i rostfritt stål som garanterar lågt underhåll och lång livslängd
Standard kapaciteter: 50-500 L/min.

Magnetfilter

Magnetisk finfiltrering av processvätskor är särskilt lämpad för filtrering av vätskor med partiklar från slipning och gjutjärnsbearbetning. Det magnetiska filtret fungerar både på vatten- och oljebaserade vätskor

Fördelar:
Rening sker utan användning av förbrukningsmaterial och enheten har låg energiförbrukning
Filtrering av mycket fina partiklar, med hög grad av filtrering och hög kapacitet
Effektiv för gjutjärn med grafitpartiklar bundna till magnetiska partiklar
Tillverkad i rostfritt stål som garanterar lågt underhåll och lång livslängd
Standardkapacitet: 200-1000 L/min.

Oljeavskiljare

BELKI Oljeavskiljare används för avskiljning av läckolja och andra föroreningar från processvätskor, till exempel skärvätskor, kylmedel eller tvättvätska. BELKI Oljeavskiljare installeras fast på tanken eller mobilt på en vagn för rening av flera tankar.

Fördelar:
Självreglerande ytavsug, skummar tankens yta
Sugenheten kompenserar för nivåvariationer
Skonsam drift av pumpen säkerställer effektiv oljeavskiljning
Lätt att justera så att endast separerad olja strömmar till oljebehållaren
Tillverkad i rostfritt stål och med möjlighet för anslutning av fler sugenheter
Standard kapacitet: tankyta 1-25 m2

Centralsystem

BELKI centralsystem är anpassade till kundens krav eftersom varje projekt har unika behov. Företaget har specialiserat sig på att utveckla ett flexibelt standardsortiment och kompletterande utrustning som snabbt och kostnadseffektivt kan anpassas och kombineras. Vid behov kan centralsystem anpassas till lokalens fysiska förutsättningar.

Fördelar:
Förlängning av processvätskans livslängd
Minskat underhåll
Förbättrad produktkvalitet
Renare arbetsmiljö och färre driftstopp
Tillverkad i rostfritt stål som garanterar lågt underhåll och lång livsläng

Webbplats