Feb 16, 2015

Techpoint Systemteknik har ingått ett avtal som master distributor för Alfa Lavals produkter för rening av skärvätskor och hydrauloljor i verkstadsindustrin globalt. Segmentet är aktivt i cirka 30 länder med lokala distributörer och agenter.

– Det här passar vår målsättning att vara en stark leverantör inom segmentet rening och produktionsmiljö, förklarar Techpoint Systemteknik AB’s vd Peter Öfverstedt. Vi säljer Alfa Lavals skärvätskerenare Alfie till våra kunder i Sverige och det är ett stort förtroende att få representera Alfa Laval världen över.

– Vi är övertygade om att försäljningen av våra miljöreningsprodukter kommer att kunna utvecklas hos Techpoint, där dessa blir ett naturligt komplement till Techpoints övriga produktprogram och internationella nätverk, säger Claes Eriksson, General Manager Industrial Equipment Alfa Laval.

– Satsningar i minskad miljöpåverkan och förbättrad produktionsmiljö ligger i tiden, fortsätter Peter Öfverstedt. För oss som partner till industrin är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa lösningar för att förlänga vätskors livscykel. Vi kommer att stärka miljösegmentet ytterligare framöver.

För mer information kontakta Stefan Eriksson, 070-104 00 34