Välkommen till TechPoint.se!

TechPoint Systemteknik AB grundades 2000 och är ett dotterföretag till Johan Nordström Verktygsmaskiner AB. Huvudkontoret ligger i Sollentuna och lager i Vallentuna, båda belägna norr om Stockholm. Lokala försäljningskontor finns i Göteborg, Skövde, Landskrona och Uppsala.

Nyhet!

Ny samarbetspartner!

Vi är stolta att presentera att vi nu inlett ett samarbete med DOF Tools! Samarbetet kommer innebära att vi kan leverera mer kompletta helhetslösningar, där även borrar från svenska DOF ingår i vårt produktutbud.

Nyhet!

Blaser Swisslube

Blaser fat

TechPoint Systemteknik AB meddelar med stolthet att vi nu som enda svenska leverantör erbjuder Blaser Swisslubes kompletta sortiment!

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av skärvätskor och oljor med hög prestanda, lämpliga för nästan all typ av skärande och omformande bearbetning i de flesta förekommande material. Blaser Swisslube skärvätskor och oljor för metallbearbetning ger användaren en bättre totalekonomi p.g.a. längre verktygslivslängd, bättre skäregenskaper och lång livslängd på emulsioner. Produkterna är miljöanpassade allt enligt de senaste rönen inom området.

Alfie 500 ger dig renare skärvätska

Genom att effektivt avlägsna förorenande partiklar från skärvätska håller dina skärverktyg längre. Alfie 500 avlägsnar partiklar ned till mindre än 1 µm och läckolja till mindre än 0,5 %. Några minuters längre användning av varje verktyg minskar verktygsförbrukningen betydligt, vilket självklart ökar din lönsamhet.

När du håller servicevätskorna rena med Alfie 500 håller slutprodukten högre kvalitet. Precisionen förblir lika hög och det blir lättare att alltid hålla sig inom givna toleranser. Den verkliga fördelen är dock att du slipper göra om eller kassera färdiga produkter.

Det sparar pengar. Kostnaden för skärvätska kan uppgå till 15 % av det mervärde ditt företag skapar. Det är en betydande utgift. Genom att installera Alfie 500, som effektivt avlägsnar både olja och förorenande partiklar, kan du använda samma skärvätska under lång tid. Med Alfie 500 kan vätskan användas upp till tio gånger längre. I vissa fall upp till tio år! Läs mer om Alfie 500 här…

Alfie 500