Filtermist

Filtermist– Renar luften i både maskin och verkstad!

Filtermist grundades 1969 med idén om att säkerställa en renare, säkrare och mer produktiv miljö för tillverkare. Företaget, som är en del av Absolent-gruppen, designar, tillverkar och producerar industriella luftutsugningsenheter. I produktportfolion finns ett brett utbud av kompakta, tysta och effektiva dimoljefilter, vilka är en självklar del i världsledande producenter i över 60 länder.

Varför använda enheter från Filtermist

  • Dimolja är farligt för hälsan
  • Dimolja orsakar hala golv och kan skada elektronik
  • Dimolja kan leda till beläggning i ventilationsrör, vilket är en potentiell brandfara
  • Officiella regelsättningar världen över ökar i strikthet
  • Filtermistenheter bidrar till att reducera energi- och uppvärmningskostnader genom att låta ren luft återvända till verkstaden.
  • Inga dyra filtermedia att byta medför låg underhållskostnad.

Hur enheter från Filtermist fungerar

  1. Oljedimma är extraherad från dess källa
  2. Dimoljan tas bort ur luften genom centrifugering.
  3. Ren luft returneras till fabriken.
  4. Rök och ånga kan effektivt avlägsnas med tillägg av ett efterfilter.

En perforerad trumma med fyra noggrant designade kanaler roterar i en hög hastighet.

Oljedimman dras in i trumman där den träffar kanalerna i hög hastighet, vilket får dimman att kondensera. Särskilda plattor hjälper till i denna process, för att filtrera ut fria partiklar och reducera ljudet.

Centrifugalkraften trycker oljan mot enhetens yttre väggar där den dräneras tillbaka till maskinen för återanvändning eller för uppsamling. Ren luft returneras till verkstaden från toppen av enheten.

Produkter från Filtermist

Företagsfilm