Carif

Carif – högkvalitativ kapning

Italienska Carif har sedan företaget grundades 1948 ägnat sig åt kapning. Företaget producerar bandsågar av hög kvalitet åt användare med behov av kapning av till exempel metallstänger för vidare bearbetning.

Företaget producerar bandsågar i flera storlekar, där maximala sågdjupet representeras av modellbeteckningen. Modellerna 260, 320 och 450 kan således kapa 260mm, 320mm respektive 450mm. Bandsågarna finns att tillgå i hydrauliskt semi-automatiska (BSA) och automatiska med CNC-system (BA-CNC).

BSA – Hydrauliskt semiautomatiska versionerna

Carif:s semiautomatiska maskiner är deras bäst säljande maskiner, främst på grund av konkurrenskraft, enkelhet i handhavandet och pålitlighet. Flera egna patent har bidragit till framgången för dessa bandsågar.

BA-CNC

Dessa versioner av bandsågar från Carif kapar helt automatiskt, inställbar genom en kontrollpanel med USB-anslutning för uppladdning av program. Teknisk information finns att tillgå på Carif:s hemsida.

Produkter från Belki

Företagsfilm