Alfie 500

Kategori Etikett

Genom centrifugalseparering med hög hastighet kan industrivätskors livslängd förlängas. Alfa Lavals så kallade ”Disc-stack”-separatorer ger snabb, effektiv och samtidigt trefasseparering av olja och slam.

Alfie 500 avlägsnar föroreningar såsom olja, fett och fasta partiklar ur kylmedier. Resultatet blir lägre kostnader tack vare minskad vätskeförbrukning, lägre kostnader för avfallshantering och förbättringar i fråga om både produktkvalitet och arbetsmiljö.

Alfie 500 är ett komplett, kompakt system med separator, matarpump och styrsystem. Enheten är enkel att hantera via manöverpanelen. Alfie 500 har hög kapacitet i förhållande till sin storlek och kan användas för tankar med volymer på upp till 15m3. Alfie 500 installeras i ett bypass-system och arbetar kontinuerligt.

Kontaktformulär

Är du intresserad av denna produkt kan du fylla i formuläret nedanför så hör vi av oss så sanrt vi kan. 

Produktbeskrivning

Användarvänlig hantering

Operatörens bekvämlighet är en nyckelparameter när det gäller utformningen av Alfie 500. Det PLC-baserade styrsystemet hanteras via en manöverpanel. Symbolerna och meddelanden i klartext är lätta att förstå. Snabbkopplingar gör det enkelt att ansluta slangarna när reningsenheten flyttas från tank till tank.

Med sin kompakta och ergonomiska utformning är Alfie 500 lätt att förflytta över verkstadsgolvet. Den kan användas för en eller flera tankar.