Vebro

Vebro

Vebro s.r.l Andezone, som är Vergnanos dotterbolag, är en förkortning av Vergnano broaches. Produktionsanläggningen ligger utanför Turin i norra Italien. Företaget tillverkar dargbrotschar, ytdriftar, runda, både rakskurna och spiralskurna, segmentdriftar samt splinesrullningsverktyg.

Vebro har producerat brotchar av alla dess slag för både interna och externa profiler i över 30 år. Företaget är en stark leverantör till fordonsindustrin och dess underleverantörer.

Produktionanläggningen är utformad med hög specialisering i åtanke. CAD/CAM-system har hjälpt Vebro att tillverka exakta och tillförlitliga verktyg, samt högt ställda toleranskrav. Detta har bidragit till en hög kvalitet på slutprodukten, som även försäkrar högsta möjliga noggrannhet. Sofistikerad mjukvara hjälper till i utformningen av verktyg. Med stöd av kvalitetsintyg garanteras att produkten uppfyller alla krav som ställs i produktionsledet.

Produkter från Vebro

Företagsfilm